Pienakums registret darba laika liguma mandatu

Ikvienam uzņēmējam, grāmatvedības akta būtībā, ir pienākums veikt uzņēmuma aktīvu uzskaiti. Šādi ieraksti ir pamatlīdzekļu reģistrācija.

http://lv.healthymode.eu Kankusta DuoKankusta Duo. Labs un lēts līdzeklis novājēšanu

Uzņēmuma pamatlīdzekļos ietilpst: zeme, mūžīgas uzufrukta tiesības uz zemi, ēkas un konstrukcijas, mašīnas, transporta līdzekļi, mēbeles, kā arī unikāls aprīkojums, kura cena to ņemšanas brīdī pārsniedz trīs tūkstošus piecus simtus patīkamu summu, tam arī jābūt nodokļu maksātāja vai uzņēmuma kopīpašumā vai īpašumā. Pienākums ierakstīt aktīvu pamatlīdzekļu reģistrā rodas tajā mēnesī, kurā tas tika nopirkts.

Pamatlīdzekļu reģistru var turēt tādā stāvoklī, kāds iegūts darba publikācijās, drukātās lapās ar veseliem virsrakstiem no datora, uz rokām veidotiem līgumiem ar uzzīmētām tabulām vai piezīmjdatoros bez atbilstošām tabulām, tomēr ierakstos jāiekļauj visi reģistrācijai nepieciešamie dati. Nosacījums ir manuāli aizpildīt korporācijā izmantoto dokumentu.

Pamatlīdzekļus reģistrē, pamatojoties uz dokumentiem, kas rada ievadīto aktīvu sākotnējo vērtību. Pamatlīdzekļu reģistrācijas tabulā jābūt: kārtas numuram, pirkuma datumam un lietošanas atļaujai, pirkumu apstiprinoša dokumenta datiem, pamatlīdzekļa aprakstam, pamatlīdzekļu klasifikācijas simbolam, sākotnējai cenai, nolietojuma likmei (saistītai ar lietošanas gadiem, nolietojuma summai, atjaunotai sākotnējā vērtība, šī nolietojuma summa un kasācijas datums, norādot tā rašanās iemeslu. Ja aktīvs tiek pārdots, ievadiet pārdošanas datumu, ja pamatlīdzeklis tiek iznīcināts, pievienojiet likvidācijas ziņojumu. Domājot par spēkā esošo aktu, uzņēmumam ir jāņem visi dokumenti, kas apliecina pamatlīdzekļu iegādi.